Zastosowanie

Dlaczego warto stosować nawozy HalMir?

Wapnowanie gleby


Rośliny uprawne wymagają gleby o uregulowanym i optymalnym odczynie. Na zakwaszanie gruntu mają wpływ kwaśne deszcze, wymywanie wapnia oraz stosowanie nawozów azotowych.

Zabieg wapnowania gleb ułatwia roślinom pobieranie fosforu, będącego jednym z makroelementów wpływającym na odpowiedni wzrost.

Dodatkową zaletą wapnowania jest zmniejszenie przyswajania przez rośliny jonów kadmu, niklu i cynku, co umożliwia przywrócenie wartości użytkowej glebom skażonym tymi metalami.

Dawki nawozu najlepiej ustalać na podstawie wyniku analizy gleby. Warto również pamiętać, że nie warto stosować dużych dawek nawozów wapniowych "na zapas" , raz na wiele lat. W zależności od odczynu i klasy gleby oraz rodzaju zastosowanego nawozu procesy przemian w glebie po wapnowaniu przebiegają z różną szybkością.

Szerokie zastosowanie


Wapno nawozowe HALMIR nadaje się do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne i wszystkie rodzaje gleby.

Produkt można stosować pogłównie w przedsiewnie w różnych porach roku: wiosna/jesień przed orką, zimą na zamarzniętą glębę, wczesną wiosną pod uprawy przedsiewne i jesienią na użytki zielone.

Uśrednione dawkowanie nawozu oscyluje w granicach 600kg-1200kg/ha, ewentualnej zmiany należy dokonać w zależności od wyników badań gleby na zawartość w wapń i magnez oraz kierować się zalecenieami Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Uprawy ekologiczne


Nawozy HALMIR świetnie sprawdzą się w uprawach ekologicznych

Uprawa ekologiczna polega na eliminowaniu chemii z produkcji rolnej. Nasze nawozy są produktem w pełni naturalnym, dzięki czemu w całości wykorzystasz walory przyrody, a zarazem zwiększysz wydajność swoich upraw.

Dzięki zastosowaniu nawozów wapniowych HALMIR możesz zneutralizować znajdujący się w glebie szkodliwy glin.

Nasz produkt neutralizuje także szkodliwe działanie metali ciężkich.